Berekening hypothecaire lening

Een berekening maken van een hypothecaire lening wordt gedaan om in een oogopslag te zien hoeveel geld men beschikbaar moet stellen per maand.

Het is een soort hulpmiddel om te weten te komen als aan de financiële eisen van de bank kan worden voldaan. Indien dit niet zo is, is het niet verstandig om de lening aan te gaan. Achterstand van betaling wordt niet geapprecieerd door de bank en kan resulteren in een openbare verkoop van de woning of bouwgrond.

Bij een berekening kijk je vooral naar de rentevoet en het af te lossen bedrag. De bank zal jou een voorstel doen over welke periode dit moet afbetaald worden. Indien je hieraan kan voldoen en de lening dus aangaat, moet je maandelijks een bepaald bedrag overschrijven naar de bank. Na de looptijd zou het volledige bedrag (inclusief interest) terugbetaald moeten zijn. Maar er is meer. Er zijn ook opstartkosten die moeten worde betaald. Denk maar aan notariskosten, registratiekosten en erelonen. Dit hoor je ook op te nemen in je berekening want een hypothecaire lening opstarten is niet zo goedkoop als je zou denken!

Het is dus zeer belangrijk om een berekening op te stellen alvorens je de lening daadwerkelijk aangaat. Een tweede aangeraden tip is om verschillende berekeningen te maken van verschillende banken. Op die manier kan je ze vergelijken en de goedkoopste eruit pikken. Als je dit niet doet, betaal je misschien meer dan eigenlijk nodig was. Wellicht kan je het geld dat je bespaart elders aan besteden. Vandaar is een berekening dus zeer handig!