Fiscaal voordeel hypothecaire lening

Wanneer je een hypothecaire lening aangaat is het mogelijk om van fiscaal voordeel te genieten.

Het is wel belangrijk om goed op te letten want dit fiscaal voordeel kan zomaar aan je neus voorbijgaan. Je moet met zeer veel verschillende zaken rekening houden en een gespecialiseerd iemand om je hierin te begeleiden aanspreken is geen slecht idee.

Ten eerste is er de belastingvermindering voor kapitaalaflossingen. Hiervan geniet je wanneer je een hypotheekkrediet aangaat voor minimum tien jaar. Het kan zijn dat je minder belastingen moet betalen omdat je kinderen ten laste hebt. Op basis van het aantal kinderen wordt het bedrag dat je moet overdragen aan de fiscus berekend.

Als tweede mogelijkheid op fiscaal voordeel is er de gewone interestaftrek. Wanneer je een lening hebt die bedoeld is voor het financieren van een onroerend goed, dan kunnen de interesten fiscaal afgetrokken worden van de som van de onroerende inkomsten. Dit geldt ook voor bijkomende interesten. Deze zijn ook aftrekbaar.

Als laatste mogelijkheid om te genieten van fiscaal voordeel, is wanneer je een schuldsaldoverzekering hebt afgesloten. Hiervan kan je de premies fiscaal in rekening brengen. Er zijn echter enkele voorwaarden. Zo moet de belastingplichtige verzekeringnemer en verzekerde zijn, de looptijd is minimum tien jaar, de begunstigde is de belastingplichtige tenzij deze komt te overlijden. Dan moet een bloedverwant of de partner worden aangesteld om de verdere lasten te dragen.

Om alles haarfijn te weten te komen is het verstandig om hier dieper op in te gaan. De fiscale voordelen kunnen een serieus centje besparen dat je wellicht voor andere doeleinden kunt gebruiken. Zoals eerder aangegeven is een buitenstaander die verstand heeft van de ficus contacteren een goed idee. Hij of zij zal je in detail kunnen uitleggen waar jij precies van kunt genieten.