Hypothecaire inschrijving

De hypothecaire inschrijving is de belangrijkste waarborg voor het verkrijgen van een hypothecaire lening

Inleiding – Hypothecaire inschrijving

Wanneer u naar de bank stapt met de vraag om een hypothecaire lening af te kunnen sluiten zal deze een lijst opmaken met verschillende voorwaarden waaraan u als kredietnemer dient te voldoen. In deze lijst is in alle gevallen ook een zogenaamde hypothecaire inschrijving opgenomen. Een hypothecaire inschrijving is eigenlijk niets meer of minder dan het bewijs van het zogenaamde pandrecht (beter bekend als de hypotheek) die door de kredietnemer aan de bank wordt verstrekt. Zonder een hypothecaire inschrijving zal de bank u dan ook nooit een hypothecaire lening willen verstrekken.

Hoe een hypothecaire inschrijving doen?

Een hypothecaire inschrijving dient te gebeuren in het bevoegde hypotheekkantoor. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de bank hiervan op de hoogte wordt gesteld. Veelal zult u bij ondertekening van de hypothecaire lening eveneens een document moeten ondertekenen die stelt dat u vrijwillig het pandrecht op de woning waar de hypothecaire lening voor werd afgesloten verstrekt aan de bank. Dit document handtekenen is echter niet voldoende, u moet het ook laten registreren. Pas vanaf dat ogenblik is de bank immers zeker dat het aanspraak kan maken op uw woning wanneer u op een zeker ogenblik niet langer aan uw verplichtingen tegenover de bank kunt voldoen. Hoe dan ook is een hypothecaire inschrijving dus een vereiste voor het toegekend krijgen van een hypothecaire lening.

Voor welke termijn wordt een hypothecaire inschrijving verstrekt?

Het is voor u als eigenaar van de woning natuurlijk ook belangrijk om te weten op welke termijn een hypothecaire inschrijving wordt verstrekt. Er wordt algemeen aangenomen dat deze termijn is vastgesteld op 30 jaar, maar dat is niet het geval. Wanneer u er voor kiest om een hypothecaire lening af te sluiten met een looptijd van 20 jaar zal uw hypothecaire inschrijving ook slechts 20 jaar geldig blijven. Let wel, dit wordt verlengd wanneer er zich gedurende de afbetaling problemen voordoen. De maximale looptijd van een hypothecaire inschrijving is tot slot wel verbonden aan de maximale looptijd van een hypothecaire lening, zijnde 30 jaar.