Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening is een geldlening die wordt aangegaan wanneer een huis gefinancierd moet worden.

Deze kosten zijn vaak zo groot dat dit niet allemaal uit eigen zak betaald kan worden, waardoor een bank of andere financiële instelling wordt ingeschakeld. De betreffende instelling wilt echter enige vorm van zekerheid en daarom wordt door de bank een hypotheek genomen op het onroerend goed of de aangekochte woning. Concreet wilt dit zeggen dat, wanneer een klant de lening niet kan afbetalen, de bank het recht heeft om de woning openbaar te verkopen.

Om een hypothecaire lening aan te gaan heb je een notariële akte nodig. Er bestaat een hypotheekkantoor die alle hypotheekvestigingen bijhoudt en daar moet u zich uiteraard bij inschrijven alvorens u de lening kan aangaan. Maar er komen nog meer kosten bij kijken. Zo moeten er ook registratiekosten, hypotheekrechten, schattingskosten en nog meer betaald worden. Denk ook aan de notaris die, indien deze u helpt, een ereloon zal ontvangen dat door u betaald wordt. Algemeen kunnen we zeggen dat deze kosten ongeveer twee à drie percent van het volledig geleende bedrag zullen omvatten.

Hypothecaire lening

Bij een hypothecaire lening wordt dus een onroerend goed als onderpand genomen. Indien de lener niet tijdig kan afbetalen heeft de bank het recht om dit onroerend goed openbaar te verkopen. Dit geeft de bank de zekerheid dat zij hun geld zullen terugzien. Om echter een hypothecaire lening af te sluiten moet je met enkele papieren in orde zijn en komen er kosten aan te pas. Deze zijn echter relatief laag, slechts twee à drie percent van het totaal geleende bedrag. Kortom, deze vorm van krediet lenen noemt met een hypothecaire lening.