Hypotheeklasten berekenen

Het berekenen van uw hypotheeklasten is belangrijker dan u denkt

Inleiding – Hypotheeklasten berekenen

Alvorens er voor te kiezen om een hypothecaire lening definitief af te sluiten is het belangrijk om even stil te blijven staan bij de maandlasten. Het is vooral belangrijk om u hierdoor niet te laten misleiden. Veel mensen houden bij het berekenen van de hypotheeklasten immers alleen rekening met de kostprijs. Het is echter niet alleen de kostprijs die maandelijks (in de meeste gevallen) betaald dient te worden, maar ook zal er iedere maand een zogenaamde aflossing plaatsvinden. Het is die aflossing aangevuld met de kostprijs die zorgt voor de complete maandelijkse hypotheeklasten en die kunnen behoorlijk oplopen.

Hoe mijn hypotheeklasten berekenen?

Om de hypotheeklasten te berekenen kunt u op verschillende manieren te werk gaan. De eenvoudigste manier is gebruikmaken van een berekening die op de website van de bank of kredietverstrekker van uw keuze wordt aangeboden. Deze berekening zal aan de hand van een aantal vragen en vooral de antwoorden die u op die vragen geeft berekenen hoeveel de hypotheeklasten precies bedragen. In bepaalde gevallen kunt u ook meteen aan de hand van de uitkomst van de berekening bekijken of u dergelijke hypotheeklasten al dan niet financieel aankunt. Hou er wel rekening mee dat de hypotheeklasten kunnen variëren. Bij een hypothecaire lening op afbetaling liggen deze in het begin immers veel hoger dan op het einde.

Kunnen de hypotheeklasten variëren?

Eerder in dit artikel hebben we reeds aangegeven dat de intrest op een hypothecaire lening op afbetaling in het begin veel hoger ligt dan op het einde. Dat is echter niet de enige variatie die in de kostprijs van een hypothecaire lening kan sluipen. Net als bij andere kredietvormen is het ook bij een hypothecaire lening zo dat er sprake kan zijn van een vaste en een variabele rente. Wanneer er sprake is van een vaste rente weet u welke kostprijs u gedurende de volledige looptijd van de hypothecaire lening zult moeten betalen. Heeft u echter gekozen voor een variabele rente, dan kan de kostprijs maand na maand veranderen. Het spreekt voor zich dat het berekenen van vaste hypotheeklasten geen probleem is, maar een variabele intrest kan in theorie iedere maand weer anders zijn. Deze laatste vorm van kostprijs is dan ook vooral bestemd voor mensen die niet bang zijn van een klein gokje.