Notariskosten hypothecaire lening

Bij een hypothecaire lening moet een hypotheekakte worden opgesteld door een notaris, die uiteraard betaald moet worden!

Veel mensen die een hypothecaire lening aangaan zijn hier niet uitgebreid van op de hoogte. Er zijn een heleboel opstartkosten die moeten betaald worden alvorens de lening helemaal in orde is. Eén van deze kosten zijn de notariskosten. Dit is het ereloon dat de notaris ontvangt voor het opstellen van alle papieren. Daardoor hoef jij dat niet te doen en valt er dus eigenlijk een last van je schouders. Daarbij komt dat je – wellicht – niet over de nodige kennis beschikt om al dit papierwerk zelf in orde te maken.

Hoe hoog deze kosten zijn is zeer afhankelijk van diverse factoren. Denk maar aan het type vastgoed, als het al dan niet om een nieuwbouw gaat, als je al andere onroerende goederen in je bezit hebt, wanneer je van plan bent in te trekken in de woning, als je kinderen hebt, hoe hoog de aankoopprijs is, hoe hoog je inkomen is. Al deze factoren zorgen voor verschillende registratiekosten. Ook het ereloon is verschillend naargelang deze opties. Korting is mogelijk indien je bijvoorbeeld kinderen ten laste hebt en ga zo maar door. Het is dus belangrijk om veel informatie te verschaffen over de notariskosten. Op die manier kan je er rekening mee houden alvorens je daadwerkelijk naar de notaris stapt.

Kortom is het een goed idee om een gesprek aan te gaan met de notaris alvorens je concreet te werk gaat. Ga na hoe duur het uiteindelijk zal zijn. Alle extra kosten, buiten de afloskosten van de lening moeten ook betaald worden. Vergeet dit niet!