Hypothecaire leningen

Hypothecaire leningen zijn leningen waarbij een onroerend goed als onderpand wordt gegeven.

In principe betekent dat, dat wanneer je je lening niet kan afbetalen, de bank het recht heeft om de woning of grond openbaar te verkopen. Dit biedt zekerheid voor de financiële instelling waardoor zij bereid zijn om jou het gewenste bedrag te lenen. Het wilt echter wel zeggen dat je maandelijks de lening zal moeten aflossen wil je je eigendom behouden.

De populariteit van hypothecaire leningen is immens. Dit valt te danken aan het feit dat de meeste mensen over onvoldoende eigen vermogen beschikken om een woning volledig te financieren. Extra kapitaal is dus nodig, en dit wordt wegens veiligheidsredenen vooral bij banken gezocht, die een hypothecaire lening kunnen aanbieden.

Notariskosten hypothecaire lening

Bij een hypothecaire lening moet een hypotheekakte worden opgesteld door een notaris, die uiteraard betaald moet worden!

Veel mensen die een hypothecaire lening aangaan zijn hier niet uitgebreid van op de hoogte. Er zijn een heleboel opstartkosten die moeten betaald worden alvorens de lening helemaal in orde is. Eén van deze kosten zijn de notariskosten. Dit is het ereloon dat de notaris ontvangt voor het opstellen van alle papieren. Daardoor hoef jij dat niet te doen en valt er dus eigenlijk een last van je schouders. Daarbij komt dat je – wellicht – niet over de nodige kennis beschikt om al dit papierwerk zelf in orde te maken.

Hypothecaire lening simulatie

Het is belangrijk om goed na te denken alvorens een hypothecaire lening aan te gaan.

Er zijn zoveel mogelijkheden, zoveel financiële instellingen waar je terecht kan, zoveel verschillende formules. Het is logisch dat men door het bos de bomen niet meer ziet. En dat kan gevaarlijk zijn! De juiste formule kiezen is van essentieel belang om later zoveel mogelijk geld te besparen. Een woonlening aangaan is namelijk niet zomaar een lening, ze loopt immers enkele jaren door en elke maand opnieuw moet er worden afbetaald.

Dankzij het simuleren van je hypothecaire lening voorkom je verrassingen in de toekomst. Je gaat na hoeveel euro je maandelijks moet afbetalen over welke periode. Dit kan gedaan worden in samenwerking met de financiële instelling waarbij je het geld leent. Zij zullen jou een overzicht geven waarna jij kan zeggen welke formule het beste past. Hoe meer je aflost per maand, hoe korter de looptijd van je lening. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook.

Hypothecaire lening simulator

Wanneer je een hypotheeklening aangaat is het belangrijk om te weten hoeveel euro je moet afbetalen over welke periode.

Dit kan je bepalen aan de hand van een simulator. Door het ingeven van bepaalde gegevens, zoals je inkomen en de totale hoeveelheid die je leent, wordt voor jou berekent hoeveel je maandelijks zal moeten aflossen. Dat is zeer handig, want op die manier kan je snel beslissen als het al dan niet haalbaar is voor je.

Verschillende formules zullen zorgen voor een verschillend resultaat. Het gaat er maar net om hoeveel euro je precies leent en wat jouw specifieke voorkeuren zijn. Indien je liever snel wilt afbetalen, zal je maandelijks een grote som moeten neerleggen. Speelt de tijd echter niet zo’n grote rol, dan kan je over een langere periode steeds kleine bedragen afbetalen. Dit zal sterk afhankelijk zijn van het inkomen dat je hebt. Met twee is het gezamenlijk inkomen groter en is het dus makkelijker om meer af te betalen in één keer. Het is belangrijk om voor jezelf uit te maken hoeveel euro je kan missen op maandbasis.

Hypothecaire lening berekenen

Het berekenen van je hypothecaire lening zorgt ervoor dat je precies weet hoeveel euro je maandelijks moet aflossen.

Dit is vereist om te weten te komen als je de afspraken kan nakomen die tussen jou en de bank zijn gemaakt. Indien dit niet het geval is, moet je de lening niet aangaan. Als je de afspraak namelijk niet nakomt, kan de bank de eigendom opeisen en openbaar verkopen. Zorg dus dat je altijd zeker bent dat je maandelijks voldoende inkomsten genereert om de schulden te dekken.

Om lasten te voorkomen is het uiterst noodzakelijk om je hypothecaire lening te berekenen. Niemand houdt ervan om voor verrassingen te staan. Zeker niet als er geld aan te pas komt. Op basis van je inkomen kan je bepalen hoeveel je maximum kan uitgeven per maand. Natuurlijk wordt dit bedrag bijna verdubbeld als je de lening samen met je partner aflost. Op basis van het bedrag dat je maandelijks kan missen voor de aflossing, kom je erachter hoeveel jaar het zal duren alvorens de lening volledig is afbetaald.

Fiscaal voordeel hypothecaire lening

Wanneer je een hypothecaire lening aangaat is het mogelijk om van fiscaal voordeel te genieten.

Het is wel belangrijk om goed op te letten want dit fiscaal voordeel kan zomaar aan je neus voorbijgaan. Je moet met zeer veel verschillende zaken rekening houden en een gespecialiseerd iemand om je hierin te begeleiden aanspreken is geen slecht idee.

Ten eerste is er de belastingvermindering voor kapitaalaflossingen. Hiervan geniet je wanneer je een hypotheekkrediet aangaat voor minimum tien jaar. Het kan zijn dat je minder belastingen moet betalen omdat je kinderen ten laste hebt. Op basis van het aantal kinderen wordt het bedrag dat je moet overdragen aan de fiscus berekend.

Hypothecaire lening vergelijken

Het is noodzakelijk om hypothecaire leningen te vergelijken om op die manier tot de best mogelijke formule te komen.

Door verschillende financiële instellingen tegenover elkaar te vergelijken, zal je waarschijnlijk wel enkele verschillen zien. Dit kunnen bijvoorbeeld de opstartkosten, de rentevoet of de looptijd zijn. Deze factoren zijn zeer belangrijk wanneer je een hypotheeklening afsluit.

Elke bank zal proberen een hypothecaire lening zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zij zijn zich er ook bewust van dat hun concurrenten, de andere financiële instellingen, hetzelfde zullen doen. Door zeer sterke prijzen aan te kaarten probeert men klanten te lokken. Dat lukt aardig goed, maar het is als geïnteresseerde nodig om met alle voorwaarden rekening te houden. Vaak zijn de superscherpe prijzen maar voor een bepaald aantal (bestaande) klanten geldig of moet je na een maand een hogere rentevoet betalen. Lees dus altijd de kleine lettertjes alvorens je gaat vergelijken.

Simulatie hypothecaire lening

Een hypothecaire lening aangaan doe je niet zomaar even op een middagje, daarover denk je na.

Het is belangrijk om verschillende alternatieven te bekijken en keer op keer de voor- en nadelen tegenover elkaar af te wegen. Op die manier zal je vanzelf de beste hypothecaire lening vinden waar je het meeste voordeel uit kan halen. Dat zal niet makkelijk zijn en wat tijd in beslag nemen, maar het gaat dan ook om een serieus pak geld en het verschil dat je kan besparen kan toch een pak geld bedragen. Daarom moet je simulaties maken waardoor je kan voorzien hoeveel je maandelijks zal moeten betalen bij verschillende aanbieders.

Tarieven hypothecaire lening

De tarieven van je hypothecaire lening zijn eigenlijk de belangrijkste getallen die hierbij komen kijken.

Op basis daarvan kan je direct weten als het voor jou al dan niet haalbaar is om deze lening aan te gaan of niet. Tarieven tonen aan hoeveel je maandelijks zal moeten aflossen van het kapitaal en hoeveel interest je zal moeten betalen. Als je weet dat je hieraan kan voldoen, kan je de lening aangaan. Ook is het belangrijk om te weten of je wel/niet een BKR registratie hebt, gezien dit voor problemen kan zorgen bij de aanvraag. Eventueel zou je je BKR kunnen opvragen, zie BKR opvragen voor meer informatie.

Maar de tarieven omvatten natuurlijk nog veel meer. Het is niet zo simpel om een hypothecaire lening aan te gaan. Ten eerste moet je in orde zijn met een notariële akte, waarvoor een notaris nodig is. Deze moet betaald worden aan de hand van een ereloon, waarvoor jij moet opdraaien. Daarbovenop komen de aktekosten zelf. Ook de hypotheekbewaarder ontvangt een ereloon. Als laatste zijn er nog de registratie- en inschrijvingsrechten. Met deze kosten moet je ook, naast de aflossing en interesten, rekening houden wanneer je een hypothecaire lening aangaat.

De tarieven zijn dus onvermijdelijk. Als je hier geen rekening mee houdt zal je wellicht in de problemen komen, aangezien theoretisch gezien alles daarop gebaseerd moet worden. Je looptijd en rentevoet bepaald hoeveel je maandelijks zal moeten neerleggen om aan de wensen van de bank te kunnen voldoen. Kan je dat niet, dan kan de bank je woning of bouwgrond claimen en openbaar verkopen. Om dit te voorkomen, moet je alle kosten kunnen financieren.

 

Berekening hypothecaire lening

Een berekening maken van een hypothecaire lening wordt gedaan om in een oogopslag te zien hoeveel geld men beschikbaar moet stellen per maand.

Het is een soort hulpmiddel om te weten te komen als aan de financiële eisen van de bank kan worden voldaan. Indien dit niet zo is, is het niet verstandig om de lening aan te gaan. Achterstand van betaling wordt niet geapprecieerd door de bank en kan resulteren in een openbare verkoop van de woning of bouwgrond.